ทรัพย์ วิชา กรรม และความตาย

ทรัพย์ วิชา กรรม และความตาย
สิ่งคู่กาย มนุษย์ชาติ นักปราชญ์ว่า
บ้างมีแต่ กำเนิด ก่อเกิดมา
บ้างต้องหา ภายหลัง ยังชีวี
ทรัพย์ วิชา และกรรม เลือกทำได้
ธรรมชาติ มีไว้ ให้ทุกที่
แม้ความตาย ก็คล้าย สามอย่างนี้
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๕ ส.ค.๒๕๖๔