แม้ขุนเขา พระสุเมรุ เป็นแกนโลก

แม้ขุนเขา พระสุเมรุ เป็นแกนโลก
ยังวิโยค ยับแยก แตกสะบั้น
ด้วยอำนาจ แห่งไฟ บรรลัยกัลป์
มาประจัญ ลุกลาม เข้าทำลาย
สรรพสัตว์ล้วน อุบัติ จากธาตุสี่
จึงย่อมมี พังภินท์ สิ้นสลาย
ถึงจะคิดวิธีหนีความตาย
แต่สุดท้ายไม่มีใครหนีพ้น
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๖ ส.ค.๒๕๖๔