แม่

ชีวิตลูกชายหญิงนี้จริงแท้
รอดเพราะแม่อุ้มอุทรป้อนนมให้
เฝ้าดูแลคุ้มครองป้องกันภัย
เอาใจใส่อบรมบ่มคุณธรรม
เป็นทั้งพรหมเทวาอาจารย์ใหญ่
มีจิตใจประเสริฐแสนเลิศล้ำ
ยอมสู้ทนทุกข์ยากทนตรากตรำ
หวังจะนำความสุขให้ลูกตน
แม้แม่หิวลูกอิ่มแม่ยิ้มรับ
ให้ลูกหลับแม่ไกวแม่ไม่บ่น
เพื่อลูกสุขแม่พร้อมยอมทุกข์ทน
แม่ยากจนเพื่อลูกมีแม่ดีใจ
ขอเพียงลูกอย่าได้ไปทำชั่ว
ประพฤติตัวเป็นคนดีมีนิสัย
มีการงานการศึกษาก้าวหน้าไป
เลือกคู่ครองขอให้ได้คนดี
เพียงเท่านี้แม่ก็พอใจแล้ว
เหมือนได้แก้วล้ำเลิศประเสริฐศรี
ลูกทุกคนควรกตเวที
ด้วยใจที่ยึดมั่นกตัญญู
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๒ ส.ค.๒๕๖๔