ลืมคิดถึงชั่วดี

มีคนมาด่าเรา
เราด่าเขาโต้ตอบไป
ต่างคิดแค่สะใจ
วิวาทภัยจึงเกิดมี
ขยายสู่หมู่ญาติมิตร
โดยต่างคิดเรื่องศักดิ์ศรี
ลืมคิดถึงชั่วดี
มุ่งชนะคะคานกัน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๔ ส.ค.๒๕๖๔