ทำตามกติกา

ทำตามกติกา

เมื่อความดีถูกผูกขาด
ความวิวาทจำต้องมี
เพราะต่างถือว่าตนดี
จึงไม่มีใครยอมใคร
มวลมนุษย์นานาจิต
ยากให้คิดเหมือนกันได้
กติกาว่าอย่างไร
ทำตามไป นั้นดีจริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๙ ก.พ.๒๕๖๒