ความดีที่บัณฑิต

ความดีที่บัณฑิต
ท่านค้นคิดและสอนไว้
มิใช่เพียงเพื่อให้
ได้ลาภยศและสรรเสริญ
แต่เพื่อเป็นมรรคา
ให้ประชาใช้ก้าวเดิน
ไปสู่ความเจริญ
ทางความคิดและจิตใจ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๙ ก.ย. ๒๕๖๔