ทุกอย่างล้วนต่างกัน

เปลือก กิ่ง ดอกและใบ
ของต้นไม้ต้นเดียวนั้น
ทุกอย่างล้วนต่างกัน
แต่กลับทำให้งามตา
มนุษย์ล้วนต่างจิต
ต่างความคิดต่างศรัทธา
นั้นคือเหตุพัฒนา
และก้าวหน้าแห่งสังคม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๔