มิรู้การสามัคคี

เหล่าสัตว์ดิรัจฉาน
มิรู้การสามัคคี
กำลังแม้มากมี
ก็มีไว้ให้ป่วยการ
เหมือนฝูงกระบือป่า
สิงโตมาล่าสังหาร
ไม่ช่วยกันต้านทาน
ผลสุดท้ายตายทุกตัว
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๔