นิสัยธีรชน

นิสัยธีรชน

หนักแน่นในยามทุกข์
ในยามสุขไม่หลงไหล
กล้าหาญยามมีภัย
คือนิสัยธีรชน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๗ ก.พ.๒๕๖๒