มนุษย์สูงหรือต่ำ

มนุษย์สูงหรือต่ำ

มนุษย์สูงหรือต่ำ
อยู่ที่ทำชั่วหรือดี
สิ่งอื่นนอกจากนี้
ปราชญ์สอนไว้ว่าไม่จริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๖ ก.พ.๒๕๖๒