เข้าเมืองคนตาหลิ่ว

เข้าเมืองคนตาหลิ่ว
ก็ให้หลิ่วตาตามเขา
ผู้ใหญ่แต่ก่อนเก่า
ท่านสอนมาว่าอย่างนี้
ทำตัวไม่เหมือนใคร
แม้ในใจจะคิดดี
ก็ยากจักมีที่
ให้ยืนได้ในสังคม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๔