การพบและการจาก

การพบและการจาก
หากรู้คิดพิจารณา
จักเกิดดวงปัญญา
อันซาบซึ้งเข้าถึงธรรม
การพบท่านสอนว่า
บุญทำมาเป็นผู้นำ
สิ้นบุญที่ได้ทำ
ก็ต้องพรากจากกันไป
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๔