ความผิดที่ทำไว้

ความผิดที่ทำไว้
จะเรื่องใหญ่หรือเล็กน้อย
นั้นเรียกว่าปมด้อย
เปรียบเหมือนหนามทิ่มตำใจ
มีผู้กรุณา
กล้าหาญมาตักเตือนให้
ผู้ที่รับฟังได้
นั้นเท่ากับรับมงคล
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๔