อยู่ใต้กติกา

อยู่ใต้กติกา
ที่สร้างมาอย่างเป็นธรรม
คนสูงหรือคนต่ำ
ล้วนต้องทำอย่างเดียวกัน
นี้คือเสมอภาค
คนส่วนมากต่างใฝ่ฝัน
เพราะการทำอย่างนั้น
สร้างสวรรค์แก่สังคม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๔ ต.ค. ๒๕๖๔