คนที่ไม่สัทธา

คนที่ไม่สัทธา
ใช้อาญาเข้าบังคับ
เพื่อให้เขายอมรับ
นี้ยากนักจักสมใจ
เหมือนโคไม่กินหญ้า
จับเขามากดหัวไป
โบราณท่านห้ามไว้
เพียรอย่างไรก็ป่วยการ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๔