คำพูดของศัตรู

คำพูดของศัตรู
ชาววิญญูท่านสอนว่า
อย่าหลงไปศรัทธา
ว่าทุกสิ่งจะจริงใจ
เชื่อคำของศัตรู
เหมือนหลับอยู่บนกิ่งไม้
พลัดตกมาตั้งไกล
แล้วจึงได้รู้สึกตัว
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๔