คนดีคนชั่ว

คนดีชอบคนที่
กล้ามาชี้ความผิดตน
คนชั่วทรชน
มักเกลียดคนทำอย่างนั้น
คนชั่วกับคนดี
จึงเกิดมีผลต่างกัน
คนดีขึ้นสวรรค์
คนชั่วตกนรกภูมิ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๔