ถือแต่ความคิดตน

ถือแต่ความคิดตน
โกรธเกลียดคนที่คิดต่าง
ผู้ใดไม่ละวาง
มีแต่สร้างความทุกข์ใจ
มนุษย์นานาจิต
ยากให้คิดเหมือนกันได้
ถือเสียงคนส่วนใหญ่
สร้างสุขให้แก่สังคม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๔