กาลเวลา

ท่านว่ากาลเวลา
เป็นนักฆ่าสรรพสัตว์
ให้ถึงความวิบัติ
หรือทำให้ไร้คุณค่า
ความงามของร่างกาย
ถูกทำลายด้วยเวลา
สติและปัญญา
ก็อ่อนล้าไปตามกาล
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๔