ความสุขของสังคม

ความสุขของสังคม
ปราชญ์นิยมว่าความดี
และว่าจะเกิดมี
เพราะร่วมด้วยช่วยกันทำ
ความคิดเสียสละ
เอาชนะความใจดำ
ทุกคนใช้ประจำ
สร้างสังคมให้ร่มเย็น
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๔