หนทางสู่สุขศานติ์

หนทางสู่สุขศานติ์
ที่คนผ่านไปมิได้
คำพระท่านสอนไว้
ว่าเพราะใจมีตัณหา
อยากได้และอยากเป็น
ที่ซ่อนเร้นในวิญญาณ์
กำแพงที่แกร่งกล้า
คอยขวางหน้ามิให้ไป
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๔