ทรลักษณ์หนักแผ่นดิน

ชอบแต่สุขสำราญ
ไม่ทำงานและความดี
อีกทั้งชอบย่ำยี
ผู้คนที่มีศีลธรรม
ผู้ใดทำอย่างนี้
ชื่อว่ามีจิตใจต่ำ
ควรเรียกด้วยถ้อยคำ
ทรลักษณ์หนักแผ่นดิน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๔