ทุกคนที่เกิดมา

ทุกคนที่เกิดมา
ธรรมดาล้วนต้องตาย
โดยไร้กำหนดหมาย
เรื่องสถาน กาลเวลา
และวัยของชีวิต
อย่าหลงผิดคิดไปว่า
ต้องถึงวัยชรา
ความตายจึงมาถึงตน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๖ ธ.ค. ๒๕๖๔