คิดแต่ประโยชน์ตน

คิดแต่ประโยชน์ตน
ไม่มองคนอื่นเขาบ้าง
ยากนักที่จักสร้าง
ทางแห่งรักสามัคคี
จิตใจของมนุษย์
รักที่สุดคือศักดิ์ศรี
ผู้ใดมาย่ำยี
ย่อมถูกจัดว่าศัตรู
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๗ ธ.ค. ๒๕๖๔