การทำกับตำรา

การทำกับตำรา
โบราณว่าอาจต่างกัน
ปัจจัยที่สำคัญ
คือเหตุการณ์เฉพาะหน้า
ไม่เคยเห็นเหตุการณ์
แม้ชำนาญเรื่องตำรา
ก็อาจจนปัญญา
มองอะไรไม่เห็นทาง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ.๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๔