ร่างกายของมนุษย์

ร่างกายของมนุษย์
อยู่นานสุดก็ร้อยปี
จำต้องจากโลกนี้
โดยไม่มีวันฟื้นมา
แต่ชื่อยังคงอยู่
ให้คนรู้ถึงบูชา
นั้นเกิดจากคุณค่า
แห่งความดีที่ทำไว้
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ.๑๐ ธ.ค. ๒๕๖๔