ร้ายมาร้ายตอบ

ร้ายมาร้ายตอบไป
หรือทำให้ร้ายกว่านั้น
ความชั่วย่อมแพร่พันธุ์
แผ่กระจายในสังคม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑ ก.พ.๒๕๖๒