อำนาจของบัณฑิต

อำนาจของบัณฑิต
มีไว้คิดทำกุศล
ช่วยเหลือประชาชน
ให้ผ่านพ้นทุกข์และภัย
อำนาจของพาลชน
หวังให้ตนได้เป็นใหญ่
สำหรับคุ้มครองภัย
และแสวงหาประโยชน์ตน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ.๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๔