สอนคนด้วยการทำให้ดู

ทำเหมือนพูด
พูดเหมือนทำ
พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท)
วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี