ทำดีเพื่อลาภผล

ทำดีเพื่อลาภผล
สร้างวังวนแห่งปัญหา
ยามใดที่ได้มา
นั้นย่อมพาให้ชื่นบาน
แต่ยามที่ไม่ได้
นั้นทำให้ใจฟุ้งซ่าน
จนถึงเกิดอาการ
ที่คิดออกไปนอกธรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ.๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๔