ความเห็นผิด

ท่านว่าความเห็นผิด
ทำชีวิตให้ไร้ค่า
เพราะเป็นตัวนำพา
ให้ดวงจิตคิดผิดไป
ทำ พูดทุกชนิด
ล้วนมีจิตนั้นเป็นใหญ่
เมื่อจิตคิดผิดไป
ก็พาให้ไปผิดทาง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๔ ม.ค. ๒๕๖๕