มีน้ำใจ

คนอื่นแบกไม่ไหว
มีน้ำใจเข้าช่วยหาม
นี้จัดเป็นความงาม
เรียกว่าความกรุณา
หากคนในโลกนี้
มีน้ำใจกันทั่วหน้า
โลกก็จะมีค่า
เหมือนสถานวิมานพรหม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๕ ม.ค. ๒๕๖๕