เมื่อคิดจะทำดี

เมื่อคิดจะทำดี
ทำทันทีอย่ารอช้า
ไม่ต้องเลือกเวลา
ไม่ต้องหาเรื่องฤกษ์ยาม
พระว่าทำดีช้า
มารมักมาคอยห้ามปราม
ประโยชน์ก็มักข้าม
จนเราตามไปไม่ทัน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๕