ละชั่วเพราะกลัวบาป

ละชั่วเพราะกลัวบาป
น่าก้มกราบกว่าผู้ใด
เพราะนั่นเป็นจิตใจ
ของมวลเหล่าชาวสวรรค์
ส่วนมากคนอดใจ
ไม่กล้าทำความชั่วนั้น
เพราะเขากลัวโทษทัณฑ์
ทางอาญามาถึงตัว
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๕