สัจธรรม

ของขลังของศักดิ์สิทธิ์
อาจมีฤทธิ์บางเวลา
สัจธรรมให้คุณค่า
ไม่เลือกว่าเวลาใด
รู้จริงและทำจริง
ทุกๆสิ่งที่หวังไว้
จึงได้สมดังใจ
อย่ารอใครประทานพร
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๙ ม.ค.๒๕๖๒