สรรพสิ่งและมนุษย์ในที่สุดวิบัติไป

สรรพสิ่งและมนุษย์
ในที่สุดวิบัติไป
ทิ้งซากถมดินไว้
ไม่มีใครจะหนีพ้น
นักปราชญ์จึงสอนไว้
ให้ใช้ทรัพย์และชีพตน
ช่วยเหลือประชาชน
ดีกว่าให้ตายไปเอง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จน.นฐ. ๒๘ ม.ค.๒๕๖๒