ชีวิตมนุษย์เรา

ชีวิตมนุษย์เรา
มีสุข-เศร้าเข้าปะปน
เหมือนฟ้าที่หมองหม่น
ด้วยเมฆฝนบางเวลา
ครั้นเมฆนั้นผ่านไป
ความสดใสก็กลับมา
พร้อมเหล่าดวงดารา
อันงามตาพาชื่นใจ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๕