สมาธิกับปัญญา

สมาธิกับปัญญา
พระสอนว่าต้องคู่กัน
ผู้มีทั้งสองนั้น
ใจย่อมมั่นในความดี
ได้ศีลเป็นที่ตั้ง
เพิ่มกำลังให้มากมี
เป็นธรรมสามัคคี
สร้างความดีได้สมบูรณ์
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๕