ชีวิตเหมือนละคร

ชีวิตเหมือนละคร
มีบางตอนสุขหรรษา
บางตอนมีน้ำตา
ไหลนองหน้าทุกข์ระทม
ละครหลังร้องไห้
มักจะได้ความสุขสม
ชีวิตที่ระทม
มักไม่เป็นเช่นละคร
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๕