ยวดยานที่คนสร้าง

ยวดยานที่คนสร้าง
ใช้เดินทางได้บางที่
เฉพาะในโลกนี้
และบางทีก็มีภัย
แต่ตนที่ฝึกดี
ศีลธรรมมีคู่กายใจ
โลกหน้าก็ไปได้
และปลอดภัยทุกประการ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๕