ศัตรูที่ร้ายกาจ

ชีวิตอยู่รอดได้
เพราะอาศัยการต่อสู้
กับเหล่าชาวศัตรู
ที่คอยจ้องปองล้างผลาญ
ศัตรูที่ร้ายกาจ
เหล่านักปราชญ์ว่าเกียจคร้าน
อยากพบสุขสำราญ
จงเข่นฆ่าอย่าให้มี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑ ก.พ. ๒๕๖๕