การอยู่ในสังคม

การอยู่ในสังคม
คนชื่นชมและเกลียดชัง
ล้วนเป็นอนิจจัง
ไม่จีรังตลอดไป
อารมณ์ของมนุษย์
ง่ายที่สุดจะหวั่นไหว
เพียรทำความดีไว้
เหล่าเทพไทท่านชื่นชม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๕