ความรู้มีท่วมหัว

ความรู้มีท่วมหัว
แต่ช่วยตัวเองไม่ได้
โบราณท่านว่าไว้
สุดอาภัพอัประมาณ
การพูดเพื่อสะใจ
โดยที่ไร้การวิจารณ์
เหตุหนึ่งตัวล้างผลาญ
อนาคตให้หมดไป
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓ ก.พ. ๒๕๖๕