สงคราม การต่อสู้

สงคราม การต่อสู้
มักมีอยู่คู่สังคม
การทำยามเหมาะสม
เป็นทางรอดและปลอดภัย
ไม่สู้ต้องพินาศ
ถ้าสู้อาจอยู่รอดได้
ยามนั้นปราชญ์สอนไว้
ให้ตัดใจทำสงคราม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๔ ก.พ. ๒๕๖๕