ได้สิ่งใดโดยที่ไร้คุณธรรม

การได้สิ่งใดๆ
โดยที่ไร้คุณธรรม
ท่านว่ามักจะนำ
ความเลวร้ายเมื่อปลายมือ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จน.นฐ. ๓ มี.ค.๒๕๖๒