อายุของมนุษย์

อายุของมนุษย์
สำคัญสุดกว่าสิ่งใด
ทุกอย่างที่พึงใจ
อายุมีจึงได้มา
อายุยืนอยู่ได้
เพราะอาศัยบุญรักษา
นักปราชญ์จึงสอนว่า
อย่าหยามเหยียดรังเกียจบุญ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑ มี.ค. ๒๕๖