กรรมชั่วที่ทำไว้

กรรมชั่วที่ทำไว้
ผลเกิดได้ตามเวลา
อาจจะไม่ทันตา
พร้อมเวลาที่เขาทำ
เหมือนคิดอยากจะดู
ตอที่อยู่ภายใต้น้ำ
ไม่ต้องไปเพ้อพร่ำ
น้ำลดไปได้เห็นเอง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๕