ชื่อว่าเสียสละ

ชื่อว่าเสียสละ
คือยอมละประโยชน์ตน
เพื่อใช้ช่วยเหลือคน
ที่เขาพบประสบภัย
บุญนี้ปราชญ์สอนว่า
ยิ่งใหญ่กว่าบุญอื่นใด
ศีลพรตก็ยังไม่
มีคุณใหญ่เท่าบุญนี้
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓ มี.ค.
๒๕๖๕