อดีตที่ผิดพลาด

อดีตที่ผิดพลาด
ไม่สามารถเอาคืนได้
พระว่าอย่าเสียใจ
อย่าอาลัยเฝ้าใฝ่หา
แต่ควรจะจำไว้
เพื่อนำไปใช้ศึกษา
ถึงเหตุที่เกิดมา
ว่าเกิดได้อย่างไรกัน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๔ มี.ค. ๒๕๖๕