ความสุขอยู่ที่ใจไปสัทธา

ความสุขท่านว่าไว้
อยู่ที่ใจไปสัทธา
และได้สิ่งนั้นมา
หรือได้ทำไปตามนั้น
ถ้าใจไม่สัทธา
ถึงมีค่านับอนันต์
จะเมืองฟ้าเมืองสวรรค์
ก็ยากนักจักสุขใจ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๕